Danh mục sản phẩm

Tìm kiếm

Mr.Tấn
0908.498.338
Kinh Doanh
01225.655.667
Dealer
0908.498.338

X Series

 • Lenovo Thinkpad X260 Core i7 6600U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X260 Core i7 6600U 8Gb 256SSD WebcamNEW

  23.200.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X260 Core i5 6300U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X260 Core i5 6300U 8Gb 256SSD WebcamNEW

  18.790.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X250 Core i7 5600U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X250 Core i7 5600U 8Gb 256SSD WebcamNEW

  19.000.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X250 Core i5 5200U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X250 Core i5 5200U 8Gb 256SSD WebcamNEW

  15.390.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X240 Core i7 4600U 8Gb 500G Webcam

  Lenovo Thinkpad X240 Core i7 4600U 8Gb 500G WebcamNEW

  12.390.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X240 core i5 4300U 4Gb 500g Webcam

  Lenovo Thinkpad X240 core i5 4300U 4Gb 500g WebcamNEW

  11.600.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X240 core i7 4600U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X240 core i7 4600U 8Gb 256SSD WebcamNEW

  13.500.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X240 Core i5 4300U 8Gb 256SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X240 Core i5 4300U 8Gb 256SSD WebcamHOT

  12.300.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X1 Carbon core I7 3667U 8Gb 180SSD Webcam

  Lenovo Thinkpad X1 Carbon core I7 3667U 8Gb 180SSD WebcamNEW

  23.500.000 vnđ

 • Lenovo Thinkpad X230 core i7 8Gb SSD 256Gb Gb Invy Bridge New Model

  Lenovo Thinkpad X230 core i7 8Gb SSD 256Gb Gb Invy Bridge New ModelNEW

  16.790.000 vnđ